Integrerade lösningar för alla miljöer!

Konst för din stad, integrerad i miljö och arkitektur som bidrar till en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.

Konst & Teknik

Lekredskap som lockar fantasin och främjar välbefinnandet. Våra produkter är tillgängliga för så väl barn som vuxna oavsett funktionell förmåga.

Lekskulpturer och parkmöbler

Vi på ARTOTEC AB utvecklar unika lekskulpturer och urbana möbler som är innovativa, tillgängliga och hållbara, lätta att använda och lätta att installera. Utemöbler och lekutrustning som är lämpad för många olika användningsområden, så väl för parker, parkour träning, skate-parker, motions- anläggningar, skolgårdar för de yngre eller för att vila och umgås för de äldre.

Vi erbjuder utformning av skräddarsydda parkmöbler och lekfulla och funktionella redskap för barn och vuxna som förmedlar och väcker en känsla av välbefinnande i kropp och själ oavsett funktionshinder eller ålder.

Vår devis är att utforma attraktiva, hållbara och tillgängliga utemiljöer, lekområden, skolgårdar och offentliga platser som behöver förnyas och utvecklas med den senaste tekniken. Tilltalande, trivsamma miljöer som stimulerar till en hoppfull närvaro där kreativitet och uppfinningsrikedom ger ett riktigt resultat.

En signatur för kvalitet!

Kontakta oss gärna för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag. Vi kommer att besvarar dig omgående (ca 3-8 veckor beräknad produktionstid) så fort vi får din förfrågan.

Forskning & Utveckling

ARTOTEC-FÖRSKNING är en sammankomst av experter från skilda områden som har för syfte att främja och stödja utvecklingen av innovativa lekmiljöer, lekredskap, lekskulpturer och stadsmöbler.

Utveckling av lekmiljöer

Lekredskap, lekskulpturer och urbana möbler skapas och tillverkas med största hänsyn till säkerhet och estetiska, pedagogiska och tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden.

Idag har forskningsgruppen utvecklats till ett tvärvetenskapligt nätverk av konstnärer, arkitekter, ergonomer, stadsplanerare, forskare, formgivare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och diverse specialister. Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008.

 

Material och funktion

ARTOTEC är aktivt engagerade i hållbart tänkande och våra leverantörer / tillverkare följer både europeiska miljöstandarder och våra högt ställda krav för miljö policy. Vi tar hänsyn till och tar till vara på:

Nyfikenhet

Barnens perspektiv och orientering och deras omgivning.

Orientering

Barnens perspektiv och orientering och deras omgivning.

Utveckling

Barnens perspektiv och orientering och deras omgivning.

Styrka

Barnens perspektiv och orientering och deras omgivning.

Materialegenskaper

Högkvalitativa tekniska produkter som lever upp till nutidens alla krav och förväntningar. Redskapens materialet och funktion har testats och utvecklats i samarbete med världsledande forskningslaboratorier och institutioner.

materialet-och-funktion-1